Heim

 

Veterinærvakta

Årdal Lærdal Aurland

Velkommen til Veterinærvakta ÅLA.

 

Dei tre kommunane Årdal Lærdal og Aurland har felles veterinærvakt. To veterinærar arbeidar saman med felles kontor på Ødegård i Lærdal.  Me har døgnvakt med akutt beredskap til både produksjonsdyr og selskapsdyr.


Klinikk

  • Røntgen
  • Blodlab
  • Ultralyd
  • Akuttberedskap

Heimebesøk

 Me kjem heim til deg mot køyretillegg.57006380

Døgnvakt

Det er alltid nokon på vakt for dyra i Årdal Lærdal og Aurland.

Merk at utrykningar og telefonar utanom vanleg arbeidstid (man-fre kl 8.00-16.00) vil ha tillegg i prisen.

På Ødegård i den verneverdige fjøsen ligg kontoret til veterinærane.

Her har dei nyttig utstyr som  blodlab røntgen og ultralyd.

Det er ikkje forsalg i lokalet.